Laboratorium Lidarowe

Laboratorium Lidarowe utworzone zostanie w zaadaptowanych (poza Projektem) pomieszczeniach budynku nr 136. Instytut Optoelektroniki otrzyma艂 艣rodki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego w ramach nak艂ad贸w na inwestycje budowlane, kt贸re przeznaczono na rozbudow臋 i adaptacj臋 istniej膮cej infrastruktury dla potrzeb zaawansowanego laboratorium lidarowego. Przyznany bud偶et pos艂u偶y do sfinansowania w 2009 r. prac budowlano-remontowych w budynku 136, maj膮cych na celu utworzenie na ostatniej kondygnacji budynku specjalistycznych warunk贸w lokalowych i obserwacyjnych. W tym celu wykorzystana zostanie przybud贸wka znajduj膮ca na dachu budynku. Wykonana infrastruktura wymaga膰 b臋dzie wyposa偶enia w specjalistyczn膮 aparatur臋 pomiarowo-badawcz膮 鈥 zakup takiej aparatury nie by艂 obj臋ty dofinansowaniem z MNiSW.

Zaplanowana do zakupu w ramach projektu OPTOLAB aparatura umo偶liwi podj臋cie nowatorskich kierunk贸w badawczych:
- ci膮g艂y monitoring 艣rodowiska pod k膮tem panuj膮cych warunk贸w fizyko-chemicznych i wyst臋puj膮cych zanieczyszcze艅 oraz okre艣lenie ich wp艂ywu na funkcjonowanie system贸w teledetekcji, 艂膮czno艣ci i obserwacji,
- okre艣lanie pu艂apu chmur z zastosowaniem r贸偶nych metod teledetekcji,
- wyznaczanie profilu atmosfery,
- testowanie system贸w konstruowanych w Instytucie Optoelektroniki WAT w odmiennych, 艣ci艣le okre艣lonych warunkach 艣rodowiskowych, w tym system贸w zdalnego ostrzegania przed zagro偶eniem chemicznym i biologicznym,
- prowadzenie praktycznej dzia艂alno艣ci dydaktycznej ze studentami WAT (i nie tylko) w formie zaj臋膰 laboratoryjnych.

Realizacja powy偶szych element贸w pozwoli na prowadzenie bada艅 na 艣wiatowym poziomie, kt贸re obejmowa膰 b臋d膮 nast臋puj膮ce zadania badawcze:
1. Zdalne wykrywanie ska偶e艅 biologicznych i chemicznych metodami lidarowymi.
2. Optymalizacja proces贸w transferu energii elektromagnetycznej w atmosferze ziemskiej na du偶e odleg艂o艣ci.
3. Weryfikacja zakresu u偶yteczno艣ci wybranych pasm widma elektromagnetycznego do prowadzenia szeroko poj臋tej teledetekcji (radar, pasmo widzialne, podczerwie艅).
4. Weryfikacja teoretycznych modeli z zakresu nauki o atmosferze, wyznaczanie profil贸w g臋sto艣ci aerozoli atmosferycznych.
5. Okre艣lanie wp艂ywu turbulencji atmosferycznych na propagacj臋 promieniowania laserowego.
6. Analiza wp艂ywu parametr贸w 艣rodowiskowych na mo偶liwo艣ci prowadzenia skutecznej 艂膮czno艣ci laserowej.

Laboratorium przyczyni si臋 r贸wnie偶 do usprawnienia istniej膮cych procedur pomiarowych i badawczych w ramach nast臋puj膮cych przedsi臋wzi臋膰:
- badanie charakterystyk zasi臋gowych dalmierzy laserowych,
- optymalizacja optycznych system贸w detekcji,
- optymalizacja optycznych system贸w nadawczych,
- wyznaczanie rzeczywistego widma transmisji atmosfery,
- okre艣lanie pu艂apu chmur z zastosowaniem r贸偶nych metod teledetekcji,
- testowanie system贸w konstruowanych w Instytucie Optoelektroniki WAT w r贸偶nych, 艣ci艣le okre艣lonych warunkach 艣rodowiskowych,
- prowadzenie ci膮g艂ego monitoringu 艣rodowiska pod k膮tem panuj膮cych warunk贸w fizyko卢chemicznych i wyst臋puj膮cych zanieczyszcze艅.

Kompleksowe badania atmosferyczne wymagaj膮 dysponowania kilkoma r贸偶nymi systemami pomiarowymi w jednym miejscu i czasie. Aktualnie 偶aden o艣rodek naukowo-badawczy w kraju nie oferuje takiej mo偶liwo艣ci, a wykorzystywanie przez pracownik贸w naukowych oraz student贸w o艣rodk贸w zagranicznych mo偶e mie膰 jedynie charakter dora藕ny i liczbowo ograniczony.

Wybrana aparatura losowo

OptiTrackS250e.jpg
Optolab
2012 Optolab - projekt POIG nr WND-POIG.02.01.00-14-095/09 - Laboratorium Lidarowe. Copyright - Jacek Kwiatkowski
Powered by Joomla 1.7 Templates